ปรับขนาดอักษร
แสดงผล
TH
พลเอก จิรวิทย์  เดชจรัสศรี ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร


การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ศอพท. ประจำปี ๒๕๖๔ ครบรอบปีที่ ๓๑ เมื่อ ๒๘ ธ.ค.๖๔
LINE_ALBUM_28-ธ-ค-64_220112_0LINE_ALBUM_28-ธ-ค-64_220112_1LINE_ALBUM_28-ธ-ค-64_220112_2LINE_ALBUM_28-ธ-ค-64_220112_3-(1)LINE_ALBUM_28-ธ-ค-64_220112_4LINE_ALBUM_28-ธ-ค-64_220112_5LINE_ALBUM_28-ธ-ค-64_220112_6LINE_ALBUM_28-ธ-ค-64_220112_7LINE_ALBUM_28-ธ-ค-64_220112_8LINE_ALBUM_28-ธ-ค-64_220112_9LINE_ALBUM_28-ธ-ค-64_220112_10LINE_ALBUM_28-ธ-ค-64_220112_11LINE_ALBUM_28-ธ-ค-64_220112_12LINE_ALBUM_28-ธ-ค-64_220112_13LINE_ALBUM_28-ธ-ค-64_220112_13LINE_ALBUM_28-ธ-ค-64_220112_14LINE_ALBUM_28-ธ-ค-64_220112_15LINE_ALBUM_28-ธ-ค-64_220112_16LINE_ALBUM_28-ธ-ค-64_220112_17LINE_ALBUM_28-ธ-ค-64_220112_18LINE_ALBUM_28-ธ-ค-64_220112_19LINE_ALBUM_28-ธ-ค-64_220112_20LINE_ALBUM_28-ธ-ค-64_220112_21