ปรับขนาดอักษร
แสดงผล
TH
พลเอก จิรวิทย์  เดชจรัสศรี ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ เมื่อ ๑๔ ธ.ค.๖๔
LINE_ALBUM_14-ธค-64-ลงนาม-MOU_220112_0LINE_ALBUM_14-ธค-64-ลงนาม-MOU_220112_1LINE_ALBUM_14-ธค-64-ลงนาม-MOU_220112_2-(1)LINE_ALBUM_14-ธค-64-ลงนาม-MOU_220112_3LINE_ALBUM_14-ธค-64-ลงนาม-MOU_220112_4LINE_ALBUM_14-ธค-64-ลงนาม-MOU_220112_5LINE_ALBUM_14-ธค-64-ลงนาม-MOU_220112_6LINE_ALBUM_14-ธค-64-ลงนาม-MOU_220112_7