ปรับขนาดอักษร
แสดงผล
TH
พลเอก จิรวิทย์  เดชจรัสศรี ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร


พิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ (๕ ธ.ค.๖๔)
LINE_ALBUM_กจกรรมท-2_220112_0LINE_ALBUM_กจกรรมท-2_220112_1LINE_ALBUM_กจกรรมท-2_220112_2LINE_ALBUM_กจกรรมท-2_220112_3LINE_ALBUM_กจกรรมท-2_220112_4LINE_ALBUM_กจกรรมท-2_220112_5LINE_ALBUM_กจกรรมท-2_220112_6LINE_ALBUM_กจกรรมท-2_220112_7LINE_ALBUM_กจกรรมท-2_220112_8LINE_ALBUM_กจกรรมท-2_220112_9LINE_ALBUM_กจกรรมท-2_220112_10LINE_ALBUM_กจกรรมท-2_220112_11LINE_ALBUM_กจกรรมท-2_220112_12LINE_ALBUM_กจกรรมท-2_220112_13LINE_ALBUM_กจกรรมท-2_220112_14LINE_ALBUM_กจกรรมท-2_220112_15