ปรับขนาดอักษร
แสดงผล
TH
พลเอก จิรวิทย์  เดชจรัสศรี ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร


 
สป. ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เมื่อ ๑๐ พ.ย.๖๔
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เพื่อเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (๑๕ พ.ย.๖๔) เมื่อ ๑๐ พ.ย.๖๔, ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
 
 
 |<  < 1 - 2  >  >|