ประกาศ ศอพท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ สำหรับกิจกรรมการเรียนรู้และศึกษาดูงาน ตามโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

289162.jpg