กรอบรป-ผอ2-(2).jpg
พลเอก ไพบูลย์ วรวรรณปรีชา
ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
หน้าแรก > แจ้งเรื่องร้องเรียนแจ้งเรื่องร้องเรียน
 
รับเรื่องร้องเรียน

โดยศูนย์รับเรื่องร้องเรียนประจำหน่วยงาน ได้เปิดให้ ข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชน สามารถร้องเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยขอให้ท่าน ส่งข้อร้องเรียน ซึ่งหนังสือร้องเรียนทุกฉบับจะได้รับการพิจารณา และดำเนินการตรวจสอบโดยศูนย์รับเรื่องร้องเรียนประจำหน่วยงาน 


   
*
*
*
 
Enter security code:
 Security code
 


 

 

* * * ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และ E-mail จะมีประโยชน์สำหรับการติดต่อกลับ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อรายงานผลให้ท่านทราบ ถ้าหากท่านไม่ประสงค์จะให้ติดต่อกลับหรือไม่ต้องการเปิดเผย ก็ไม่จำเป็นต้องแสดงข้อมูลดังกล่าว ลงในอีเมล์

                                                                   ขั้นตอนการจัดการต่อข้อร้องเรียน

แผนภมการจดการขอรองเรยน_Page_1.jpgแผนภมการจดการขอรองเรยน_Page_2.jpg1619530014251.jpgแผนภมขอรองเรยน-(1).jpg

แผนภูมิการจัดการข้อร้องเรียน Download

แผนภูมิข้อร้องเรียน Download

 

    

ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
127 หมู่ 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) ชั้น 8  ถ.ศรีสมาน ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2501-6660 ต่อ 5295